Категории

Продължават дейностите по проект "Семейно консултиране и подкрепа- Правец"

01 Октомври 2018 Източник: Община Правец видяна 1321 /
Продължават дейностите по проект "Семейно консултиране и подкрепа- Правец"

Срока на проект „Център за семейно консултиране и подкрепа- Правец”реализиран от община Правец по Оперативна програма развитие на човешките ресурси  е удължен до 30.12. 2019 г. Проектът се реализира от месец август 2016 г. и е насочен към утвърждаване на устойчив модел на социална местна политика за предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, гарантиращи превенция на социалното изключване на деца и семейства в риск. Услугите, които се предоставят в  Центъра за семейно консултиране и подкрепа са интегрирани здравно-социални и психо-социални:
-    „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения. Семейно консултиране и подкрепа, дейности за семейно  планиране под формата на индивидуална  и групова работа.”
-    „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”.
-    „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата и равен старт в училище”.
     Социалната работа е насочена към постигане на промяна в социалната ситуация на хората и в самите тях, повишаване на тяхната автономия, капацитета им да управлявата живота си.
      Екип от специалисти провежда консултации в  подкрепа за изграждане на умения за грижа и отглеждане на деца от родители от рискови групи, с цел подобряване на условията за ранно детско развитие, формиране на родителски умения и подобряване грижата за децата в семейството и намаляване на риска от неглежиране, мотивиране на деца и родители за включване в образователната система и повишаване на училищната готовност на децата .
       Активната работа на мултидисциплинарния екип под формата на групови сесии, индивидуални консултации, работа на терен и спечеленото доверие в общността , показа на родителите пропуските им в отглеждането на децата, както и възможностите за подобряване на средата.  Представят са различни теми , които целят не само да подкрепят семействата в отглеждането на децата, но и да ги стимулират за по-голяма активност във всички сфери на живота с цел осигуряване на по-добра семейна среда за децата.

 Резултатите, констатирани до този момент са:
-    Комплексна подкрепа получиха  181 семейства от рискови групи и общности в отглеждането на децата, изцяло свързана с  полагане на грижи за малките деца до консултиране относно възможностите за подобряване на тяхното образование, квалификация, шансове за заетост.
-    Консултирани  и подкрепени семейства  в случай на  установено увреждане или заболяване, формирана здравна култура за правилно отглеждане на децата.
-    Подкрепени семейства   изградена устойчива  връзката родетел-дете;
-    Повишени умения и придобити знания в родителите  за правилното отглеждане на децата, за преодоляване на семейни затруднения, семейно планиране;
-    Предоставена на здравна консултация на повече от 500 потребители. Придобити знания в родителите за превенция на здравето, здравословния начин на живот;
-    В следствие на проектните дейности и проведените информационни сесии, се осъществи цялостно ваксиниране съгласно имунизационния календар на всички деца, които не бяха ваксинирани.
-    Осигурена възможност на 90 деца в предучилищна възраст за равен старт в първи клас- подобрена предучилищна подготовка.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?