Категории

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ПРАВЕЦ – СРЕДА ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ”

17 Декември 2021 Източник: Община Правец видяна 390 /
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА  ПО ПРОЕКТ  „ПРАВЕЦ – СРЕДА ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ”

Информационен ден за представяне и популяризиране на постигнатите резултати по проекта, се проведе на 16.12.2021г. в община Правец. В организацията и провеждането на публичното събитие взеха участие и представители на партньора – Фондация „Социални норми“, както и представители на местната общност и местните медии.

Под формата на презентация бяха дадени параметрите на проекта - дейностите, достигнатите индикатори, резултати и ефекта от интегрираните мерки върху целевите групи. Дейностите по проекта допринесоха за преодоляване на социалното изключване чрез осигуряване на медиация на целевата група и насърчаване тяхното трудово интегриране. По време на проекта институции и общност работеха в диалог, в среда на междуинституционално сътрудничество с цел преодоляване на негативни стереотипи. Изгради се капацитет за интеркултурна комуникация на служители и специалисти, обслужващи ромско население. Организаторите изразиха увереност в устойчивостта на постигнатите резултати.


Галерия снимки

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?