Дневен ред


Списък от файлове

 • Дневен ред за заседание на 30.06.2017г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 28.07.2017г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 29.09.2017г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 10.11.2017г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 24.11.2017г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 6.12.2017г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 29.12.2017г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 10.01.2018г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 26.01.2018г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 16.02.2018г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 2.03.2018г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 30.03.2018г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 12.04.2018г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 23.04.2018г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 27.04.2018г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 1.06.2018г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 15.06.2018г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 6.07.2018г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 20.07.2018г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 27.07.2018г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 31.08.2018г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 5.10.2018г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 26.10.2018г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 30.11.2018г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 20.12.2018г.Преглед
 • Дневен ред извънредно заседание на ОбС-Правец на 16.01.2019гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 31.01.2019г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 28.02.2019г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 8.03.2019г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 5.04.2019г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 03.05.2019гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 14.05.2019гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 31.05.2019гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 12.07.2019гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 30.08.2019гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 12.09.2019гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 25.09.2019гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 20.11.2019гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 20.11.2019гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 20.12.2019гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 27.12.2019гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 31.01.2020гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 27.02.2020гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 27.02.2020г допълнениеПреглед
 • Дневен ред за заседание на 20.03.2020гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 31.03.2020гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 24.04.2020гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 22.05.2020гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 25.06.2020гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 5.08.2020гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 11.09.2020гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 29.10.2020гПреглед
 • СъобщениеПреглед
 • Дневен ред за заседание на 27.11.2020гПреглед
 • Съобщение 24.11.2020г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 29.12.2020гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 28.01.2021гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 25.02.2021гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 18.03.2021гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 29.03.2021гПреглед
 • Съобщение с линк за включване в заседание на 29.03.2021гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 27.04.2021гПреглед
 • Съобщение с линк за включване в заседание на 27.04.2021гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 27.05.2021 гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 28.06.2021 гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 23.07.2021 гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 29.07.2021 гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 23.09.2021 гПреглед
 • Дневен ред за заседание на 08.10.2021 г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 03.12.2021 г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 22.12.2021 г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 27.01.2022 г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 01.03.2022 г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 08.04.2022 г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 09.05.2022 г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 27.05.2022 г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 24.06.2022 г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 21.07.2022 г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 30.09.2022 г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 11.11.2022 г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 09.12.2022 г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 29.12.2022 г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 20.01.2023 г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 16.03.2023 г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 31.03.2023 г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 04.05.2023 г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 31.05.2023 г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 29.06.2023 г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 20.07.2023 г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 17.08.2023 г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 05.09.2023 г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 25.09.2023 г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 16.10.2023 г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 26.10.2023 г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 16.11.2023 г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 22.11.2023 г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 20.12.2023 г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 23.01.2024г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 16.02.2024г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 27.03.2024г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 26.04.2024г.Преглед
 • Дневен ред за заседание на 31.05.2024г.Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?