Отчет за дейността на ОбС


  • Отчет за дейността на ОБС - 2008г.Преглед
  • Отчет за дейността на ОБС - 2009г.Преглед
  • Отчет за дейността на ОБС - 2015г.Преглед
  • Отчета за работата на Общинския съвет на Община Правец за I-вото полугодие на 2018 годинаПреглед
  • Oтчет за работата на Общинския съвет на Община Правец за второто полугодие на 2018г.Преглед
  • Oтчет за изпълнението на взетите решения от Oбщинския съвет на община Правец за 2018г.Преглед
  • Отчет на ОбС за първо полугодие на 2019Преглед
  • Отчет на ОбС за второто полугодие на 2019Преглед
  • Отчет на ОбС за първо полугодие на 2020 г.Преглед
  • Отчет на ОбС за второ полугодие на 2020 г.Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?