"Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения за баскетболно и волейболно игрище"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП

С ПРЕДМЕТ:
„Изпълнение на СМР по проект „Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения за баскетболно и волейболно игрище.”, в УПИ I-училище, кв.101 по плана на гр. Правец”

Документация

Обявление

Технически проекти

Договори

Протоколи

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?