Доставка и монтаж на технологично оборудване за градски фонтан в гр. Правец

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ДОСТАВКА” ПО ЧЛ.20, АЛ.1, Б. „Б” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ГРАДСКИ ФОНТАН В ГР.ПРАВЕЦ


Документация

 • Документация за участие
  21 Февруари 2019
  Преглед
 • Образци
  21 Февруари 2019
  Преглед

Обявление

Решение

Договори

 • Проект на договор
  21 Февруари 2019
  Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?