Доставка и монтаж на технологично оборудване за градски фонтан в гр. Правец

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ДОСТАВКА” ПО ЧЛ.20, АЛ.1, Б. „Б” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ГРАДСКИ ФОНТАН В ГР.ПРАВЕЦ

Документация

 • Документация за участие
  21 Февруари 2019
  Преглед
 • Образци
  21 Февруари 2019
  Преглед

Обявление

 • Обявление
  21 Февруари 2019
  Преглед
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти
  04 Април 2019
  Преглед

Решение

 • Решение
  19 Февруари 2019
  Преглед
 • Решение за избор на изпълнител
  10 Април 2019
  Преглед

Договори

 • Проект на договор
  21 Февруари 2019
  Преглед
 • Договор за изпълнение
  13 Май 2019
  Преглед

Протоколи

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?