Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на община Правец

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на община  Правец"

 


Документация

Обявление

Решение

  • Решение
    31 Октомври 2018
    Преглед
  • Решение за избор на изпълнител
    30 Ноември 2018
    Преглед

Договори

Протоколи

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?