Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на община Правец

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на община  Правец”

Документация

Обявление

Решение

 • Решение за откриване
  02 Ноември 2017
  Преглед
 • Решение за избор на изпълнител
  04 Декември 2017
  Преглед

Договори

 • Договор за изпълнение
  18 Януари 2018
  Преглед

Протоколи

 • Протоколи от работата на комисията
  04 Декември 2017
  Преглед
 • Доклад
  04 Декември 2017
  Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?