Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на община Правец

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на община  Правец"

Документация

Обявление

Решение

 • Решение
  15 Октомври 2019
  Преглед
 • Решение за избор на изпълнител
  21 Ноември 2019
  Преглед

Договори

 • Проект на договор
  15 Октомври 2019
  Преглед
 • Договор за изпълнение
  03 Януари 2020
  Преглед

Протоколи

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?