Избор на консултант за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ  по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП  С ПРЕДМЕТ: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на СМР по „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Правец””.

Документация

Обявление

Договори

  • Проект на договор
    24 Януари 2018
    Преглед

Протоколи

  • Протокол от работата на комисията
    02 Март 2018
    Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?