Избор на консултант за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор - блок 109

Публична покана с предмет и наименование: "Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията на обект: Многофамилна жилищна сграда "Блок 109", находящ се в гр. Правец, ж.к. "Север", във връзка с реализирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"

Документация

Решение

Договори

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?