"Изграждане на Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане в Основно училище "Любен Каравелов"

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на СМР по проект „Изграждане на Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане в Основно училище "Любен Каравелов", УПИ IX-училище, кв.11 по плана на с.Осиковица”

Документация

Обявление

 • Обявление
  09 Октомври 2019
  Преглед
 • Уведомление за отваряне на ценови оферти
  18 Ноември 2019
  Преглед

Решение

 • Решение
  09 Октомври 2019
  Преглед
 • Решение за избор на изпълнител
  27 Ноември 2019
  Преглед

Технически проекти

 • Технически проект
  09 Октомври 2019
  Преглед
 • Техническа спецификация
  09 Октомври 2019
  Преглед

Договори

 • Проект на договор
  09 Октомври 2019
  Преглед
 • Договор за изпълнение
  03 Февруари 2020
  Преглед

Протоколи

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?