Изпълнение на СМР по проект "Изграждане на Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане в Основно училище "Любен Каравелов"

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на СМР по проект „Изграждане на Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане в Основно училище "Любен Каравелов", УПИ IX-училище, кв.11 по плана на с. Осиковица”

Документация

Обявление

Решение

Технически проекти

  • Технически проект
    02 Август 2019
    Преглед

Договори

  • Проект на договор
    02 Август 2019
    Преглед

Протоколи

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?