ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: "Училище УПИ I – кв. 101, гр. Правец – вертикална планировка на дворно пространство, обновяване и оборудване на спортни площадки"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП С ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ Училище УПИ I – кв. 101, гр. Правец – вертикална планировка на дворно пространство, обновяване и оборудване на спортни площадки“

 

В съответствие с чл. 188(2) от ЗОП възложителят удължава срока за получаване на оферти до 13.04.2018г. до 17:30 часа.

Документация

Обявление

Договори

Протоколи

  • Протокол от работата на комисията
    18 Април 2018
    Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?