Изработване на проектна документация с цел съставяне на КСС за ремонт на сгради за предоставяне на социални услуги, находящи се в УПИ XIII-социални дейности, кв.24 по плана на гр.Правец.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Изработване на проектна документация с цел съставяне на КСС за ремонт на сгради за предоставяне на социални услуги, находящи се в УПИ XIII-социални дейности, кв.24 по плана на гр.Правец.”

Документация

Обявление

 • Обява
  06 Декември 2017
  Преглед
 • Обявление за удължаване на срока
  13 Декември 2017
  Преглед

Договори

 • Проект на договор
  06 Декември 2017
  Преглед
 • Договор за изпълнение
  23 Януари 2018
  Преглед

Протоколи

 • Протокол от работата на комисията
  19 Декември 2017
  Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?