„Проектиране и авторски надзор на обект „Гробищен парк – ремонт на обреден дом, благоустрояване на алеи, строителство на ограда и стена за урни

Процедура по договаряне без обявление по чл.18, ал.1, т.12 във връзка с чл.79 ал.1 т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Проектиране и авторски надзор на обект „Гробищен парк –  ремонт на обреден дом, благоустрояване на алеи, строителство на ограда и стена за урни“

Обявление

Решение

 • Решение
  24 Октомври 2018
  Преглед
 • Решение за избор на изпълнител
  01 Ноември 2018
  Преглед

Договори

 • Договор за възлагане
  05 Декември 2018
  Преглед

Протоколи

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?