Реконструкция на довеждаща инфраструктура – изграждане на главен дъждопреливник пред ПСОВ Правец, отливен канал с брегово заустване и отвеждащ колектор до входна савачна шахта

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП

С ПРЕДМЕТ: С ПРЕДМЕТ: “Реконструкция на довеждаща инфраструктура – изграждане на главен дъждопреливник пред ПСОВ Правец, отливен канал с брегово заустване и отвеждащ колектор до входна савачна шахта“ по две обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Проектиране, строителство и авторски надзор на “Реконструкция на довеждаща инфраструктура – изграждане на главен дъждопреливник пред ПСОВ Правец, отливен канал с брегово заустване и отвеждащ колектор до входна савачна шахта“

Обособена позиция 2:Изготвяне на доклад за оценка на съответствие и упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на “Реконструкция на довеждаща инфраструктура – изграждане на главен дъждопреливник пред ПСОВ Правец, отливен канал с брегово заустване и отвеждащ колектор до входна савачна шахта“

Документация

Обявление

Договори

 • Проект на договор
  16 Септември 2019
  Преглед
 • Договор за СМР
  10 Октомври 2019
  Преглед
 • Техническо и ценово предложение към договор
  10 Октомври 2019
  Преглед

Протоколи

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?