Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър свързващ с. Джурово с махала "Утявец" по три обособени позиции

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП

С ПРЕДМЕТ: "Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър свързващ с. Джурово с махала "Утявец"  по три обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Проектиране, строителство и авторски надзор на ремонтно Възстановителни работи за обект:" Въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Джурово с махала "Утявец"

Обособена позиция 2: Изготвяне на доклад за оценка на съответствие и упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на ремонтно възстановителните работи за обект:" Въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Джурово с махала "Утявец"

Обособена позиция 3: Упражняване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на ремонтно възстановителните работи за обект:" Въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Джурово с махала "Утявец".

 

В съответствие с чл. 188(2) от ЗОП възложителят удължава срока за получаване на оферти до 25.01.2019г. до 17:30 часа.


Документация

Обявление

Решение

  • Решение
    07 Януари 2019
    Преглед
  • Решение за избор на изпълнител
    11 Февруари 2019
    Преглед

Договори

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?