Профил на купувача

Доставка на храни и консумативи за изпълнение на дейности по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0027-C01

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: Доставка на храни и консумативи  за  изпълнение на дейности по договор за безвъ...

30 Март 2020   Виж ...


Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и детски заведения при Община Правец

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СОЦИАЛНИ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ПРИ ОБЩИН...

25 Март 2020   Виж ...


"Ремонт на два обекта общинска собственост"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: „Ремонт на два обекта общинска собственост”Обект №1: „Ремонт и вътрешно преустр...

24 Март 2020   Виж ...


Доставка на фабрично нов лекотоварен бордови автомобил за нуждите на община Правец

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: „Доставка на фабрично нов лекотоварен бордови автомобил за нуждите на община Пр...

21 Март 2020   Виж ...


"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на община Правец"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП , С ПРЕДМЕТ:„ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ ...

18 Март 2020   Виж ...


Доставка на храни и консумативи за изпълнение на дейности по договор за безвъзмездна финансова помощ

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП С ПРЕДМЕТ: Доставка на храни и консумативи  за  изпълнение на дейности по договор за безв...

12 Март 2020   Виж ...


Пазарна консултация за определяне стойността на разхода за извършване на доставка на сглобяема мобилна сцена

Пазарна консултация за определяне стойността на разхода за извършване на доставка на сглобяема мобилна сцена, по  проектно предложение с наименован...

10 Февруари 2020   Виж ...


"Услуги по две дейности" - договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0027-C01

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИпо чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: „Услуги по две дейности:Дейност 1:„Предос...

06 Февруари 2020   Виж ...


Пазарна консултация за определяне на разхода за услуга по проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01

Пазарна консултация за определяне на разхода за услуга по проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01 „Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец”, ...

14 Януари 2020   Виж ...


"Ремонтно-възстановителни работи по Манастир „Св. Теодор Тирон, гр. Правец"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: Изпълнение на обект „Ремонтно-възстанови...

25 Ноември 2019   Виж ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?