Категории

Терор тероризъм

Терор тероризъм

За съжаление, никой от нас не е защитен срещу изпадане в такава ситуация. Почти е невъзможно да се напише подробна инструкция и още по-малко да се дават указания, как да се държим в тези случаи.
    Целта на този материал и на тези препоръки е да се помогне на гражданите правилно да се ориентират и да действат в екстремални и извънредни ситуации, а също така да се осигурят създаването на условия, способстващи за разследване на престъплението. Всеки човек е длъжен точно да представи своето поведение и действие в тези ситуации и психологически да бъде готов за самозащита.

ОТКРИВАНЕ НА ПРЕДМЕТ, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ ВЗРИВНО УСТРОЙСТВО.
    В последно време все по често се регистрират случаи за намиране на подозрителни предмети, които биха могли да се окажат взривни устройства. Подобни предмети се намират в транспорта, около врати и под тераси на жилища, на паркинги и други обществени места. Как да се държим при тяхното откриване?. Какви действия да предприемем?.
    Ако намерения предмет, по Ваше мнение не трябва да се намира на това място, не оставяйте този факт без внимание !
    Ако сте намерили забравен пакет или такъв без надзор в обществения транспорт, попитайте хората около Вас. Постарайте се да разберете на кого е или кой би могъл да го остави или забрави. Ако това не даде резултат, незабавно уведомете водача на превозното средство.
    Ако сте намерили неизвестен пакет във входа или подходите към Вашето жилище, попитайте съседите. Възможно да е тяхно. Ако това не даде резултат, незабавно уведомете полицията, като се представите и дадете адреса и телефон за връзка. Анонимния сигнал би довел да загуба на време на компетентните органи, а в някои случаи това би било фатално или с тежки последици за живота на хора или щети по имиществото им.
    Ако сте намерили неизвестен пакет в обществена сграда, незабавно уведомете администрацията и охраната и.
    Във всички тези случаи:
- Не пипайте, не местете и не отваряйте неизвестния пакет !;
- Запомнете или запишете времето на откриване на предмета;
- Направете всичко възможно да няма хора наоколо. Любопитствотото може да бъде фатално!;
- Задължително изчакайте оперативната група на полицията !. Помнете, че Вие сте много важен свидетел.
ПОМНЕТЕ: Външния вид на предмета може да скрива неговото предназначение. За маскировка могат да се използват всякакви и най-обикновени предмети – дамски и детски чанти, пакети от всякакъв вид и размер, кутии и дори детски играчки.

РОДИТЕЛИ ! Вие отговаряте за живота и здравето на Вашите деца. Разяснете им в подходяща форма, в зависимост от възрастта им, че намерения предмет на улицата или в училището, може да представлява опасност.

Не предприемайте никакви самостоятелни действия с неизвестен или подозрителен предмет. Той може да се окаже взривно устройство и Вие можете да предизвикате взрив с многобройни жертви и значителни разрушения.
 
ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ СИГНАЛ ИЛИ ЗАПОВЕД ЗА ЕВАКУАЦИЯ.
Ако сте получили сигнал или заповед за евакуация от полицията, запазете спокойствие и изпълнявайте всички команди безприкословно и незабавно. Съобщение за евакуация, може да постъпи не само при сигнал за взривно устройство, но и при пожар или стихийно бедствие. Ако сте в къщи, направете следното:
- Вземете личните си документи, налични пари и ценности;
- Изключете електричество, вода и газ;
- Окажете помощ на възрастни и болни съседи;
- Заключете вратите – това ще Ви защити от мародери;
- Не допускайте паника и истерии;
    Връщането у дома да става само след разрешение от компетентните органи. Помнете, че от това зависи Вашия и на Вашите близки живот.
 
ПОВЕДЕНИЕ В ТЪЛПА
- Избягвайте големи събирания на хора;
- Не се присъединявайте към тълпата, колкото и да Ви се иска да разберете какво става:
- Ако се окажете в тълпа, позволете тя да Ви води, но се опитайте да излезете от нея;
- Поемете дълбоко въздух и с лакти се опитайте да осигурите своето свободно дишане. Не позволявайте да притискат гръдния Ви кош;
- Стремете се да бъдете по далеч от високи и едри хора или такива с големи чанти или сакове;
- Стремете се с всички средства да останете на крака. Падането на земята в тълпа почти винаги е фатално;
- Не дръжте ръцете си в джобовете. Това може да бъде опасно при залитане или падане;
- Махнете от врата или главата си шала. В тези случаи, той може да бъде опасен за Вас.
- Ако паднете или Ви съборят на земята, незабавно се помъчете да станете. Не си помагайте с ръце при ставането. Могат да смачкат или счупят ръцете Ви при изправяне.
- Ако попаднете в препълнено с хора помещение или пространство имайте предвид, че стъклени витрини или прегради са много опасни. Ако е възможно ориентирайте се за резервни или аварийни изходи и мислено си «начертайте» пътя до тях.
- При възникване на паника запазете спокойствие и мобилизирайте способността си за трезва оценка на обстановката.
- По време на масови безредици или неконтролируем митинг се постарайте да не попаднете в тълпата, нито като участник, нито като зрител. Можете да попаднете под действията на частите за борба с масовите безредици.

ВИЕ СТЕ ЗАЛОЖНИК
    Всеки човек по стечение на обстоятелствата може да се окаже заложник на терористи. Те могат да се стремят за постигане на криминални или политически цели, искане на откуп и други престъпни задачи.
    Във всички тези случаи Вашия живот е предмет на търговия за терористите. Задържането Ви като заложник на практика може да стане навсякъде – в обществения транспорт, в обществена сграда, на улица или вкъщи.
    Ако се окажете заложник се придържайте към следните правила и начин на поведение:
- Рязко и неочаквано движение или викове, могат да доведат до жестока ответна реакция на терористите. Не допускайте провокиращи действия, които водят обикновено до употреба на сила или оръжие;
- Бъдете готов да бъдат използвани срещу Вас белезници, въже на ръцете и краката, кърпа на очите и чувал на главата;
- Бъдете готов да понесете унижение, обиди и лишаване от вода, храна и физиологични нужди;
- Не гледайте терористите в очите – за изнервен човек, това е сигнал за агресия;
- Не оказвайте съпротива. Не проявявайте ненужен героизъм, а още повече опити за обезоръжаване или опити за бягство;
- Ако с Вас или около Вас има деца, намерете ако е възможно безопасно място за тях. Ако за тях е необходима медицинска помощ, храна и вода, то говорете кратко и спокойно, не създавайте допълнителна нервна обстановка и не предприемайте нищо без разрешение.

ЗАПОМНЕТЕ: ВАШАТА ЦЕЛ Е ДА ОСТАНЕТЕ ЖИВ
    Бъдете внимателни, постарайте се да запомните лицата на терористите, облеклото им, имена или прякори при разговор помежду им, възможни белези и татуировки по откритите части на тялото, особености в говора или диалект, маниери на поведение, тема на водените раговори, колкото и да Ви се струват незначителни.
    Помнете: от момента на сигнала за Вашето отвличане и задържане като заложник, специалните служби вече действат и предприемат всичко необходимо за Вашето освобождаване.
    По време на акцията за Вашето освобождаване, запомнете следното:
- Легнете на пода по очи, като закриете с ръце главата си и никакви движения;
- В никакъв случай не тичайте срещу екипите на специалните служби – могат да Ви вземат и Вас за терорист. Това е опасно;
- При възможност, бъдете далече от врати и прозорци;

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЗАПЛАХА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ
    Винаги контролирайте ситуацията около Вас, особено ако се намирате в обществения транспорт, на културно развлекателни и спортни мероприятия и в големи търговски центрове.
    При откриване на забравени или оставени без надзор предмети, не ги пипайте, местете или отваряйте. Уведомете водача на транспортното средство, администрацията или охраната на мероприятието, полицията.
    Колкото и привлекателно да изглежда предмета, не го взимайте с Вас. В него може да е замаскрирано взривно устройство.
    Ако попаднете в зоната на мероприятие на специалните служби или полицията, не проявявайте любопитство. Ако сте на улицата – минете на другата страна, но бавно и без резки движения. При всички случаи изпълнявайте безприкословно заповедите им.
    При взрив или начало на стрелба, незабавно залегнете и при възможност до прикритие – бордюр, автомобил. За безопасност закрийте главата си с ръце.

АКО ВИ СТАНЕ ИЗВЕСТНО ПОДГОТВЯНЕТО ИЛИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ИЛИ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ, НЕЗАБАВНО УВЕДОМЕТЕ ПОЛИЦИЯТА. ТОВА Е ДЪЛГ НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?