Категории

Пожари

Пожари

Горски пожари
През последните години горските пожари нанесоха громни материални щети и се превърнаха в сериозно бедствие за нашата страна. Причините за горските пожари са небрежност от страна на туристи и гъбари, мълниите, а понякога и неконтролираното палене на стърнищата. Пожарът, възникнал в гора, можем да установим по наличието на пламъци, дим, падащи сажди, по мирис на изгоряло, както и по поведението на животните. Гасенето на горските пожари се организира и провежда със силите на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР, Министерството на земеделието и горите, военни поделения и гасачески групи от общините и кметствата.
Действията ни при горски пожар трябва да са следните:
• Определете посоката на вятъра и напуснете района, който ще попадне в обсега на пожара.
• Съобщете за пожара в най-близкото населено място или горски дом.
• Ако сте блокирани от огъня, потърсете естествени препятствия – просеки, пътища, поляни, сечища или други голи места. Използвайте водата, ако има наблизо река - намокрете дрехите и тялото си или се потопете в нея.
• Покрийте откритите части на тялото, пред устата и носа си поставете намокрена кърпа или плат. Придвижвайте се приведени.
• Ако горящата площ е малка, опитайте се сами да изгасите пожара, като използвате връхна дреха или сноп набързо начупени клони, с които удряйте пламъците. Ограничете пожара, като съберете сухите клони и листа по пътя на разпространение на горенето. Дрехите не се свалят - те поемат част от топлината.
• При действията си изхождайте от обстоятелството, че пожарът се разпространява по-бързо по посока на вятъра и по склон - от ниските части към върха.
• Оказвайте помощ и съдействие на гасаческите екипи при локализиране на пожарите и за евакуиране на хората и животните от района на пожара.

Пожар в сграда
Причина за възникване на пожар вкъщи, на работното място или друго закрито помещение в повечето случаи се дължи на нашата небрежност. Понякога е необходимо да направим съвсем малко, за да бъде избегнато най- лошото!
Как трябва да действаме при пожар в сграда?
• При пожар незабавно позвънете на тел. 112.
• Съобщете на съседите за възникналия пожар.
• Локален пожар в сграда може да се гаси с вода.
• С вода не се гасят: електроуреди, инсталации под напрежение, бензин и нафта.
• При пожар в сграда изключете газта, електричеството, затворете вратите и прозорците. Напуснете сградата като използвате стълбището, външни, стабилни стълби, балкони и др. Не използвайте асансьорите.
• За напускане на сградата през балкони използвайте въжета, ако нямате направете от чаршафи, одеала и завеси.
• При преминаване през задимено пространство поставете мокра кърпа на устата и носа, намокрете дрехите си, покрийте откритите части на тялото с мокри кърпи. Движете се приведени. Ако се запали част от облеклото ви, съблечете бързо горящата дреха, ако това е невъзможно загасете чрез обвиване с друга дреха или одеало.
• Ако е невъзможно да излезе от сградата, изкачете се на покривната площадка. Ако останете в апартамента, най-добре е да влезе в банята. Уплътнете вратата с мокри кърпи или дрехи и пуснете душа. Обливайте се с вода, за да не прегрее организма. Опитайте се да сигнализирате за своето местонахождение.
• Особено опасни, при горене на пластмаси, са токсичните газове. При тях се отделят фосген, циановодород, въглероден оксид и други съединения със силен токсичен ефект. След пребиваване в района на пожара трябва преминете през медицински преглед.
• При отравяне с въглероден оксид /СО/, пострадалите се изнасят на чист въздух, разхлабват се дрехите им и се оставят в покой. При рязко спадане на кръвното налягане се прави изкуствено дишане "уста в уста". На пострадалите се дава топло мляко, минерална вода, разтвор на сода бикарбонат и се транспортират до болнично заведение.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?