Категории

Полезни храни за подрастващите и създаването на здравословни навици на децата

Полезни храни за подрастващите и създаването на здравословни навици на децата Полезни храни за подрастващите и създаването на здравословни навици на децата
Полезни храни за подрастващите и създаването на здравословни навици на децата– поредица от групови сесии с потребителите на ЦСКП - Правец.
Храненето е основен фактор, определящ здравето, растежа и развитието на децата. В ранна детска възраст се изграждат хранителни навици, възпитават се нагласи за вкус към определени храни. Създаването на здравословен хранителен модел в ранна възраст е база за намаляване в бъдеще на риска от редица хронични заболявания: сърдечно-съдови, диабет, остеопороза и др.

По проект „Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец” по договор BG05M9OP001-2.004-0027 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” /2014 – 2020 г./ , с потребителите на услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”, медицинската сестра проведе поредица от групови сесии с потребители по темите за здравословно хранене на децата. Сесиите протекоха във вид на ролева игра, в която активно участие взимат родителите. На участниците се предоставят  картончета,  които визуализират храни. Всеки от тях избира тези, които изобразяват техните ежедневни менюта. Следва дискусия, относно полезни и вредни храни, както и съставянето на дневно меню, съобразно възрастта на децата. По този начин родителите сами стигат до изводите за начина на хранене на своите деца. Важен акцент се поставя на вредите от неправилно хранене в ранна детска възраст. Сесиите завършват с препоръки за  правилен хранителен режим и предоставяне на информационни материали.

Чрез този вид занимания се осъществява една от  целите на услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”, а именно обучение по здравословно хранене, съответстващо на възрастта и индивидуалните нужди на детето.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?