Категории

Класиране след проведено събеседване от Комисията за подбор на персонала в "Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец"

Комисията за подбор на персонала по проект „Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец” по договор BG05M9OP001-2.004-0027 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” /2014 – 2020 г./ обявява класираните от проведено събеседване на 08.11.2018 г. кандидати – Приложение №5.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?