Категории

ЦСКП-Правец с активни дейности по превенция на заразни болести

ЦСКП-Правец с активни дейности по превенция на заразни болести
ЦЕНТЪР ЗА СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА – ПРАВЕЦ
с активни дейности по превенция на заразни болести

Във връзка с разпространението на заразни  и паразитни болести, сред които хепатит, скарлатина и морбили и реалната опасност от създаване на епидемична обстановка, за каквато алармират от РЗИ, Центъра за семейно консултиране и подкрепа – Правец насочи дейността си към превенция от заразяване и разпространение.

С потребителите на услугата на територията на цялата община, освен изпълнението на постоянните задължения за подобряване семейната среда, активно се работи в посока запознаване със заразните заболявания, криещи реална опасност за здравето, причини и начини за заразяване, разпознаване на симптомите, лечение и профилактика.
Специалистите, работещи по проект „Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец” по договор BG05M9OP001-2.004-0027 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” /2014 – 2020 г./, редовно провеждат групови и индивидуални консултации и беседи, периодично правят презентации и предоставят материали и информация от основно значение за ограничаване разпространението на заболяванията.

Център за семейно консултиране и подкрепа подпомага потребителите от целевата група, като за превенция на заболяванията, освен консултиране и предоставяне на информация, осигурява и хигиенни материали за най-малките.

Целта на дейностите е да се повиши родителския капацитет и отговорността по опазване здравето на децата им. Ръководителят на центъра, заедно с участващите в екипа медицински лица, социални работници, медиатори и други специалисти, цели да повиши отговорността на родителите към опазване здравето на собствените им деца, чрез провеждане на редовни профилактични прегледи и имунизации и изграждане и поддържане на добра хигиена като част от всички дейности, насочени към подпомагане ранното детско развитие и успешната социална интеграция.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?