Категории

Стартират дейностите по ОП НОИР

Дата: 03.06.2019г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
Проект: BG05M9OP001-2.018-0023-2014BG05M2OP001- C01 „Правец- среда за активно социално приобщаване”

Стартират дейностите по ОП НОИР

От 3 юни в община Правец започват дейности по проект  BG05M9OP001-2.018-0023-2014BG05M2OP001- C01 „Правец- среда за активно социално приобщаване” по процедура „Социално- икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа на образование” Компонент 1, финансиран от  Европейския социален фонд.
Дейностите, планирани в проекта са насочени към деца от уязвими групи и целят тяхната успешна адаптация в образователната система:
1. Допълнително обучение по български език;
2. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище;
3. Подобряване на образователната среда в детската градина;
4. Работа с родители от етническите малцинства;
5. Преодоляване на негативни обществени нагласи.
Проекта ще се реализира в ДГ „Здравец” гр. Правец и ОУ” Любен Каравелов” с. Осиковица, където  ще се сформират различни клубове за допълнителни занимания с нуждаещи се ученици  и занимания по интереси, насочени за развитие на индивидуални дарования и заложби. Със закупеното по проекта обзавеждани и оборудване ще се създаде привлекателна и благоприятна среда за занимания. Съществена задача по проекта е и работата с родители, които неглижират образованието на децата си. Целта е   формиране на  родителски капацитет за подкрепа на децата от маргинализираната общност, както и превенция на рисковете от образователна дезинтеграция и подобряване взаимоотношенията „семейство- образователна институция”.  Ще се работи и за разчупване на стереотипите, мотивиране на солидарни усилия за мултикултурна образователна политика.
Срокът на реализиране на проекта е до 31.12.2019 г. Предоставения пакет от мерки ще допринесе за намаляване броя на отпадащите от образованието, утвърждаване на прнципите на равно участие и  делегиране на права и отговорности.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?