Категории

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНА СРЕЩА С РОДИТЕЛИ


На 12.09.2019 г. в Правец се проведе среща с родители в рамките на реализация на дейност „Преодоляване на негативни обществени нагласи”  по проект „Правец – среда за активно социално приобщаване” , финансиран по договор № BG05M9OP001-2.018-0023-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР.  

Темата на срещата беше „Формирането на толерантност”. На срещата присъстваха 20 лица, които получиха екземпляри от информационните материали, създадени със средства по проекта.  Участниците в  срещата с родители получиха информираност по редица въпроси, свързани с преодоляване на негативни обществени нагласи чрез образователна интеграция, като се проведоха и дискусии.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?