Категории

Община Правец продължава работа по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 "Социално-икономическа интегра

Община Правец продължава работа по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 "Социално-икономическа интегра


30.10.19
Община Правец продължава работа по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 1

Община Правец до настоящия момент успява да осигури работа на 36 лица в изпълнение на Дейност 2 „Включване в заетост” по проект „Правец – среда за активно социално приобщаване” в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 1.
На позиция „работник в озеленяването“ са назначени 34 лица в риск от социално изключване. Назначените лица имат възможността чрез практика да повишат знанията и уменията си по професия  „Работник в озеленяването”, както и да придобият по-добро трудово възпитание, което ще допринесе и до по-добра реализация на пазара на труда.
В подкрепа на работниците са назначени двама трудови медиатори, които подмагат  приспособяването им в трудова среда, като изработват индивидуални трудови програми с цел насърчаване социалното включване чрез формиране, развитие и утвърждаване на лични качества като екипност, колегиалност, дисциплинираност.
Трудовите медиатори се срещат също и с трайно безработни лица. Имат задачата да ги издирят, информират, консултират и мотивират да се включат активно в пазара на труда. Насочват ги към работодател или към Бюрото по труда, помагат им за попълване на документи за кандидатстване за работа и т.н.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?