Категории

Втора среща с родители в рамките на изпълнение на Дейност 6На 23.01.2020 г. в град Правец се проведе втора среща с родители в рамките на изпълнение на Дейност 6: Преодоляване на негативни обществени нагласи по проект „Правец – среда за активно социално приобщаване”.

Темата на срещата с родителите бе „Насърчаване на самоуважението и уважението към другите, независимо от етническа принадлежност”.  Пред участниците се представи презентация по темата, която беше последвана от дискусия, съсредоточена около следните въпроси:
- Какво е за Вас “уважението”?
- Каква е разликата между уважение и толерантност според Вас?
- Какво е за Вас “самоуважението”?

На срещата с родители присъстваха 20 лица, които получиха екземпляри от информационните материали, създадени със средства по проекта.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?