Категории

Отпадане от училище - модел на поведение и отношение от родителите и вързката с проблема

Отпадане от училище - модел на поведение и отношение от родителите и вързката с проблема

Дискусия с родители

Мултидисциплинарния екип от педагози и психолог  по проект „Правец- среда за активно социално приобщаване“ в Дейност 5 „Работа с родители от етническите малцинства“, организира дискусия с родители по една изключително наболяла тема- отпадането от училище. В дискусията се включиха родители, които имат деца в различна училищна възраст. Разискваха се нагласите на родителите и тяхното отношение към образованието на децата им, какви са ползите от това децата да получат образование. Разискваха се причините, поради които децата не посещават редовно училище и в последствие отпадат от образователната система.
         Родителите  декларират принципно положително отношение към образованието и показваха, че са наясно с предимствата, които дава то и трудностите, които съпровождат живота без образование. Освен това, почти всички изказаха желание децата им да бъдат образовани и да посещават училище. Никой от родителите обаче, не следи и контролира редовно подготовката на децата и преобладава мнението, че това трябва да бъде ангажимент на училището. По този начин родителите са склонни да прехвърлят някои отговорности на семейството върху образователните структури и да обявяват, че учителите не се справят с работата си по възпитанието на децата. По-голямата част от родителите казват, че „училището е нужно, защото там се научават да пишат и четат, научават български“, но те не могат да направят нищо относно редовността при посещенията на училище на децата си – или защото семейството е бедно и децата трябва да се включват в намирането на прехрана, или защото самите деца нямат желание да ходят на училище. За родителите е напълно естествено децата да не желаят да ходят на училище, да отсъстват, да прекъсват училище. Това се дължи, от една страна, на ниското образование, което самите родители имат, а от друга страна, на липсата на убеденост, че училището и обучението наистина могат да променят живота на децата им.
          Специалистите акцентираха на основната роля на семейството в изграждане на положително и отговорно отношение към образованието на децата. Основен фактор при формиране на желание и нагласа за учене, е семейството, което чрез модел на поведение и отношение, оказва влияние върху мнението и отношението на децата към училището и необходимостта от образование.
        Когато родителите не са получили образование, когато не отдават значение на необходимостта от него и ролята му в живота, това поведение и отношение, в повечето случаи, се наследява и от децата. Децата не слушат какво им се говори и обяснява. Те наблюдават действията. Родителят е основен фактор при изграждането на личността на детето. Възпитанието и примерите, които получава, се превръщат в негов модел на поведение.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?