Категории

Проведе се трета среща с родители по проект - "Правец - среда за активно социално приобщаване"

Проведе се трета среща с родители по проект -  "Правец - среда за активно социално приобщаване"Проведе се трета среща с родители по проект с бенефициент Община Правец -  "Правец - среда за активно социално приобщаване" по тема „Ролята на родителите за приобщаване в образователната система”, изпълнявана в рамките на Дейност 6: Преодоляване на негативни обществени нагласи по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Срещата с родители по проекта се състоя на 30.06.2020 г. от 9,00 часа в град Правец. Присъстваха 20 лица, които получиха екземпляри от информационните материали, създадени със средства по проекта по темата „Ролята на родителите за приобщаване в образователната система”.  

Участниците в  срещата с родители получиха информираност по редица въпроси, свързани с преодоляване на негативни обществени нагласи чрез образователна интеграция, като се проведоха и дискусии. Темата на днешната среща с родители бе „Ролята на родителите за приобщаване в образователната система”, което провокира присъстващите лица към диалог.

Беше представена презентация, съсредоточена около следните въпроси:
- Какво според Вас е “отговорно родителство”?
- Кое според Вас най-силно мотивира родителите за да осигурят достъп до образование за децата си?
- Знаете ли за родители, които са възпрепиятствали приобщаването на детето си в образователната система, но впоследствие са осъзнали, че за него е важно да е образовано?

Участниците интензивно се включиха в  дискусията, споделиха множество примери от тяхното ежедневие. Присъстващите родители активно дадоха примери за успешна мотивация и отговорно родителство.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?