Категории

Проведено събитие по Дейност 4: Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи

Проведено събитие по Дейност 4: Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи


Проведено събитие по Дейност 4: Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи” на проект „Правец – среда за активно социално приобщаване”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с бенефициент Община Правец

       Събитието „Ден на отворените врати” по проекта се състоя на 30.06.2020 г. от 11,00 часа в с.Осиковица – Основно училище „Любен Каравелов”. Мероприятието бе посетено от много жители на общината, представители на местната общност, както и други заинтересовани страни.
       Участниците в  събитието имаха възможност да видят отблизо дейността на клубовете, да се запознаят с участниците, с преподавателите и с останалите лица, ангажирани с изпълнение на дейностите. За периода на реализация на дейността децата са постигнали много и се постараха да представят постиженията си пред гостите на събитието.    
       Беше изготвена програма,  като всеки Клуб представи своята дейност. Организира се изложба с творчеството на целевите групи, имаше и представяне на постигнатото от участниците в клубовете. През участниците бе представена презентация, представяща обстойно целите на всеки клуб.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?