Категории

Специалистите от център за семейно консултиране и подкрепа - Правец провеждат консултации с цел превенция ранно отпадане на децата от училище


Социални работници, съвместно с медиатори, психолози и останалите членове на сформирания екип към ЦСКП- Правец, регулярно провеждат групови беседи сред потребителите. През месец октомври, освен консултациите по семейно планиране, бременност, раждане и отглеждане на деца, активно се разглеждат и теми, свързани със записването и редовното посещение на децата в детските градини и училищата.
С настъпването на новата учебна година, специалистите обръщат специално внимание на присъствието в учебните заведения. Чрез това се цели намаляване на безпричинното отсъствие от училище.

Осигуряването на достъп до образование, при провеждането на груповите беседи с потребителите, а и при индивидуални консултации, се разглежда като задължение на родителите. Освен, че би допринесло за правилната социализация и интеграция на децата и техните семейства, чрез информирането и дискусиите по темата, специалистите подпомагат и действащия механизъм за обхват на децата в системата на предучилищното и училищното образование.

Наред с актуални проблеми, специалистите от екипа към ЦСКП- Правец регулярно провеждат консултации и по други теми, вълнуващи потребителите.

Дейностите по предоставяните услуги се извършват, като се спазват предписаните от МЗ, РЗИ и останалите отговорни институции мерки за превенция срещу разпространението на корона- вирус COVID 19.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?