Категории

Дейности, изпълнявани от ЦСКП - Правец за ограничаване заразяването с коронавирус, инфекция Covid-19

Екипът на Центърa за семейно консултиране и подкрепа - Правец съсредоточи приоритетно своята дейност в рискови райони, където е налице концентрирано присъствие на трудно обхватни рискови семейства, повишена мобилност или неразбиране и ниска здравна култура за превенция срещу заболяването. В тази връзка специалистите проведоха редица срещи и сесии с родители от ромската общност в селата Джурово и Осиковска Лакавица, където обърнаха специално внимание за рисковете от заразяване и необходимите превантивни мерки за предпазване от Коронавирус.

За по-голяма яснота и разбиране на материята, специалистите подготвиха презентация на тема „Какво трябва да знаят родителите за Коронавирус (COVID-19) и как да предпазим децата и себе си“, съдържаща правила и препоръки за спазване на хигиенни изисквания и дезинфекция, органичаващи разпространението на заболяването.
Изготвиха и раздадоха печатни материали, в които на достъпен език е обяснено какво означава карантина, от кои държави трябва да бъдат карантинирани хората и какви мерки трябва да бъдат предприети. В дискусията родителите се включиха активно с въпроси като: „ Какви са симптомите на коронавируса? Какво да направя, ако член на семейството има симптоми? Безопасно ли е майката да кърми, ако е заразена с коронавируса?“
Специалистите, работещи в ЦСКП Правец, както и медиаторите по проекта продължават активно работата с родителите за повишаване тяхната здравна култура по отношение на лична хигиена и здраве и превенция на заболяванията.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?