Категории

Покана за семинар "Толерантност в отношенията в мултикултурна среда и социално-икономическа интеграция на уязвимите групи" - 12.05.2021

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
Проект: № BG05M9OP001-2.018-0023-C01 по ОП РЧР
„Правец – среда за активно социално приобщаване”

 

П О К А Н А

ОБЩИНА ПРАВЕЦ И ФОНДАЦИЯ „СОЦИАЛНИ НОРМИ”
ОРГАНИЗИРАТ
СЕМИНАР НА ТЕМА „ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ”
НАСОЧЕНОСТ НА СЕМИНАРА: „ТОЛЕРАНТНОСТ В
ОТНОШЕНИЯТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА И СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ”
СЪБИТИЕТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В РАМКИТЕ НА ДЕЙНОСТ 4:
РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА
НЕГАТИВНИТЕ СТЕРЕОТИПИ ПО ОП РЧР, КАТО НЕГОВАТА ЦЕЛ Е
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОГРЕШНИ СОЦИАЛНИ И ЕТНИЧЕСКИ
СТЕРЕОТИПИ
ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 12.05.2021г. /сряда / от 10,00 часа на
адрес: Град Правец, пл.”Тодор Живков”, ресторант „Златна рибка” –
конферентна зала
НА СЕМИНАРА СА ПОКАНЕНИ ДА ПРИСЪСТВАТ ВСИЧКИ ЛИЦА,
КОИТО СЧИТАТ, ЧЕ МОГАТ ДА ДОПРИНЕСАТ ЗА РАЗВИТИЕ НА
МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНИТЕ
СТЕРЕОТИПИ, ИМАТ СВОЯ ПОЗИЦИЯ И/ИЛИ ЖЕЛАЯТ ДА
УЧАСТВАТ В ДИСКУСИЯ ПО ТЕМАТА.
Събитието се осъществява по проект „Правец – среда за активно социално
приобщаване”, финансиран по договор № BG05M9OP001-2.018-0023-C01 по
ОП РЧР

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?