Категории

Покана за информационен ден за представяне на проект „ Правец – среда за активно социално приобщаване”

  

П О К А Н А

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ОРГАНИЗИРА
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „ ПРАВЕЦ – СРЕДА ЗА
АКТИВНО СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ”, ФИНАНСИРАН ПО ДОГОВОР
№BG05M9OP001-2.018-0023-C01 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014 - 2020“ И №BG05M9OP001-2.018-0023-
2014BG05M2OP001-C01 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014 - 2020”, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 12.05.2021г. /сряда/ от 9,20 часа на адрес: град
Правец, пл.”Тодор Живков”, ресторант „Златна рибка” – конферентна зала
ЦЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ДЕН:
- Популяризиране на финансирането от Европейски социален фонд на Европейския
съюз.
- Представяне на целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнение на
проекта.
- Информиране за предвидените индикатори по проекта.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?