Категории

Публикация за проверени срещи по проект „Правец – среда за активно социално приобщаване”

През месец април 2021г., сътрудниците, част от проект BG05M9OP001-2.018-0023-C01 - „Правец – среда за активно социално приобщаване”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, проведоха редица срещи с представители на маргинализираните общности на територията на Община Правец, както и с институции от всички социални, културни и административни нива.
По време на проведените срещи-дискусии, бяха обсъдени проблеми на хората от малцинствата при тяхната комуникация с гореспоменатите институции. Набелязани бяха конкретни мерки за изграждане на добри практики при обслужването и работата с хора от маргинализирани общности и преодоляване на затрудненията при комуникация.
С оглед повишаването на информираността както на служителите, работещи в институции, така и на ромското малцинство, изготвен и разпространен бе информационен материал на тема „Ковид 19 – приобщаване по време на криза”, чиято основна цел е да акцентира върху важните препоръки за справяне с епидемичната обстановка, като едновременно с това да стимулира процесите по интеграция на хората, с които тези служители ежедневно работят. За да бъдат ефективни набелязаните мерки, приобщаването на маргиналните общности трябва да продължи дори по-мащабно по време на въведената в страната епидемична обстановка във връзка с разпространението на Ковид-19, която допълнително усложнява процесите.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?