Категории

Класиране от Комисията за подбор на персонала в "Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец"

Комисията за подбор на персонала по проект „Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец” по договор BG05M9OP001-2.004-0027 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” /2014 – 2020 г./ обявява, че за позицията  „Социален работник“ е одобрена Ивета Бориславова Димитрова.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?