Категории

ЦСКП- публикация 08.2021

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
Проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01
„Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец”

 

 

Ранните години формират здравето и благополучието в дългосрочен план


„Ранното детство - от момента на раждането до прехода към училище е уникален етап от човешкия живот, в който се полагат основите на здравето, ученето, поведението и личностното развитие. Храната и битовите условия са важен фактор за развитие на детето, но по-важно е емоционалната подкрепа на родителите, за правилното им емоционално и психическо развитие. Това, което преживяват децата през тези ранни години, има дълготрайно влияние не само върху индивидуалното им благополучие през целия живот, но и върху бъдещето на техните общности и общества“- с това започна сесията на психолога с родители от с. Джурово.

Как Община Правец подпомага ранното детско развитие на малките деца които са в риск и не достигат пълния си потенциал?
Центъра за семейно консултиране и подкрепа - Правец периодично провежда сесии с родители и деца от рискови общности с цел подкрепа на родители за насърчаване развитието на децата в ранна детска възраст – от 3 до 7 години.
Психолог и социален работник разясниха на родителите какви умения трябва да придобиват децата през различните етапи на развитие и как на практика родителите могат да стимулират тези процеси. На практика те показаха на родителите как да подпомагат развитието на децата си, като за целта им бяха предоставени предварително подготвени работни листа с теми, подходящи за различни възрасти, флумастери, ножички, цветна хартия и др. Даваха указания, отговаряха на въпроси, съветваха. Малките деца учат повечето уроци, чрез играта, именно тя стои и в основата на изграждането на социалната компетентност.

Всички дейности, които дават възможност на детето да използва своята креативността и въображението си са подходящи за тази възраст, и ще подпомогнат развитието на познавателните умения, които за в бъдеще ще може да използва при възникването на проблеми. „ Физическото, познавателното и емоционалното развитие на децата може да изостане сериозно, ако мозъците им не се стимулират още от най-ранна възраст.“ С тези думи към родителите, психолога завърши сесията. Сесията провокира интерес в по-голяма част от родителите, някои пожелаха да им предоставим работни листа за вкъщи.
Проекта се осъществява по ОП РЧР и се финансира от Европейския социален фонд.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?