Категории

Приключиха летните занимания за бъдещи първокласници от уязвими групи 2021 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
Проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01
„Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец”

 

Адаптацията към училище включва приспособяването на към нови условия на обучение и социални ситуации, нов дневен режим, нови приятелства и връзки с връстници, нова социална роля. При трудности в адаптацията професионалната подкрепа може да подпомогне процеса и детето да влезе по-спокойно и успешно в новата си роля. От семейната среда като важни фактори трябва да се отбележат очакванията и подхода на родителите. Степента, в която детето ще успее да се адаптира зависи в голяма степен от готовността на родителите да се справят с тяхната нова роля – родители на ученик. Това означава, че родителите трябва да са подготвени за справяне с новите предизвикателства на различни нива: да могат да подпомагат учебния процес, да подкрепят децата си в ежедневния им режим, да поддържат връзки с учителя и училището като организация.

През месец август ЦСКП – Правец реализира услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на готовността за равен старт в училище“ в подкрепа на семейства от уязвими групи. Групи се сформираха в училищата в гр. Правец, с. Джурово и с. Осиковица. Във формат - лятно училище се работи за подобряване предучилищната подготовка на деца от семейства с ниски доходи, от уязвими групи и други. С допълнителната педагогическа подготовка се цели да се повиши готовността на децата от целевата група и мотивацията им за равен старт с техните връстници при постъпването им в първи клас.

В групите децата доразвиваха придобитите когнитивни и социални умения преди да постъпят в училище. Образователните елементи се комбинираха с игри и дейности, обогатяващи познанията на малчуганите за обкръжаващия ги свят. За да има пълноценно включване, активно се работеше и с родителите, като се осъществяваха срещи с тях и се организираха съвместни дейности. В лятното училище те получиха подкрепа за справяне с предизвикателствата пред първолаците, както и мотивация да записват децата си в първи клас. Специален акцент в съвместните дейности се постави на обучението на родителите как да подкрепят и помагат на децата си в учебната дейност.

Чрез забавни, състезателни, приключенски и интерактивни задачи и игри, бъдещите първокласници се подготвяха ефективно за училище, овладявайки необходими знания и умения, развитие на финна моторика, памет и логическо мислене, внимание, търпение и концентрация, природа и заобикалящ ги свят, спорт. Изграждаха навици за учебен труд, който е различен от заниманията в детската градина. Те се обучаваха по специално разработена програма, създадена от висококвалифицирани педагози, включваща ефективните образователно-развиващи компоненти под формата на игри, занимания на открито, сред природата, посещения в местните библиотеки, музеи, кратки екскурзии и др.
За всички деца в групите бяха осигурени учебни пособия и материали, необходими за ефективно реализиране на дейностите. Ежедневно получаваха закуска, плод и минерална вода.
В края на дейността бе организирана кратка екскурзия , като децата от трите групи посетиха музейния комплекс Правец и заедно се забавляваха в игри и съревнования в близкия парк.
Летните занимания завършиха с представяне на работите на децата пред родителите им. Всеки получи своите творби заедно с учебните пособия, които ще бъдат в помощ на семействата при постъпване на децата в първи клас.
По време на заниманията се спазваха всички актуални противоепидемични мерки.

Дейността е част от интегрираните услуги, които предоставя ЦСКП – Правец по проект : BG05M9OP001-2.004-0027-C01 с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

 

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?