Категории

Консултации по темите за здравословно хранене на децата

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
Проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01
„Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец”

 

В изпълнение на проект Център за семейно консултиране и подкрепа Правец, педиатър проведе поредица от групови и индивидуални консултации с потребители на услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”, по темите за здравословно хранене на децата.

Храненето е основен фактор, определящ здравето, растежа и развитието на децата. В ранна детска възраст се изграждат хранителни навици, възпитават се нагласи за вкус към определени храни. Създаването на здравословен хранителен модел в ранна възраст е база за намаляване в бъдеще на риска от редица хронични заболявания: сърдечно-съдови, диабет, остеопороза и др.

Сесиите протекоха при изключителен интерес от страна на младите родители, които не спираха да задават въпроси относно храненето на бебета, след навършване на 1 година; диария, разтройство и обезводняване на бебето; добавки и подправки в храната на бебето и др. Проведоха се дискусии, относно полезни и вредни храни, както и съставянето на дневно меню, съобразно възрастта на децата. Важен акцент се поставя на грешките при храненето на децата в ранна възраст и вредите от неправилно хранене. Сесиите завършват с препоръки за правилен хранителен режим и предоставяне на информационни материали. Чрез тези сесии се осъществява една от целите на услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”, а именно обучение по здравословна хранене, съответстващо на възрастта и индивидуалните нужди на детето.

08.06.2021

 

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?