Категории

ИНФОРМАЦИЯ

 • УВЕДОМЛЕНИЕ на проект на АНАЛИЗ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и ПРЕДЛОЖЕНИЕ за Планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет - 24.02.2023 г.Преглед
 • Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет - 24.02.2023 г.Преглед
 • Предложение за Планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет - 24.02.2023 г.Преглед
 • ПОКАНА до гражданите на Община Правец - 15.03.2023 г.Преглед
 • Справка за постъпилите предложения по реда на чл.26 от зна по поводпубликуван анализ - 27.03.2023 г.Преглед
 • Покана за пресконференция във връзка с изпълнение на проект „Грижа в дома в община Правец” - 08.05.2023 г.Преглед
 • Обявление за провеждане на подбор на персонал за предоставяне на Грижа в дома - 12.06.2023Преглед
 • Обявление за прием на заявления от кандидат – потребители за достъп до Грижа в дома - 12.06.2023Преглед
 • Комисията за подбор на персонал по проект „Грижа в дома в община Правец“ обявява допуснатите до събеседване кандидати. Във връзка с изпълнение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, проект BG05SFPR002-2.001-0028- С01“Грижа в дома в община Правец” и заповед № З-624/06.12.2022 г. на Кмета на Община Правец, комисията за подбор на персонала обявява допуснатите до събеседване кандидати съгласно Приложение № 4 - 10.07.2023.Преглед
 • УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 11.10.2023 г.Преглед
 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 11.10.2023 г.Преглед
 • АНАЛИЗА НА НАЦИОНАЛНО НИВО 11.10.2023 г.Преглед
 • ПОКАНА до гражданите на Община Правец - 23.10.2023 г.Преглед
 • Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обсъждане на областно и общинско ниво на Анализ на потребностите на Национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги и проект на Национална карта на социалните услуги -10.11.2023 г.Преглед
 • УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ПРАВЕЦ - 6.12.2023г.Преглед
 • Предоставянето на услугата „Грижа в дома” се удължава с още три месеца - 07.12.2023 г.Преглед
 • Обявление за провеждане на подбор на персонал за предоставяне на грижа в дома за длъжността „Домашен помощник" - 11.12.2023 г.Преглед
 • Обявление за прием на заявления от кандидат – потребители за достъп до Грижа в дома - 11.12.2023 г.Преглед
 • Комисията за подбор на персонал по проект „Грижа в дома в община Правец“ обявява допуснатите до събеседване кандидати. Във връзка с изпълнение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, проект BG05SFPR002-2.001-0028- С01“Грижа в дома в община Правец” и заповед № З-624/06.12.2022 г. на Кмета на Община Правец, комисията за подбор на персонала обявява допуснатите до събеседване кандидати съгласно Приложение № 4. - 18.12.2023г.Преглед
 • СПИСЪК НА ЛИЦА, КОИТО СА КАНДИДАТСТВАЛИ ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ПРАВЕЦ” – подредба на кандидатите след провеждане на интервю - 20.12.2023г.Преглед
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖА В ДОМА - 02.01.2024г.Преглед
 • Комисията за подбор на персонал по проект „Грижа в дома в община Правец“ обявява допуснатите до събеседване кандидати. Във връзка с изпълнение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, проект BG05SFPR002-2.001-0028- С01“Грижа в дома в община Правец” и заповед № З-624/06.12.2022г. на Кмета на Община Правец, комисията за подбор на персонала обявява допуснатите до събеседване кандидати съгласно Приложение №4 - 05.01.2024г.Преглед
 • СПИСЪК НА ЛИЦА, КОИТО СА КАНДИДАТСТВАЛИ ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ПРАВЕЦ” – подредба на кандидатите след провеждане на интервю - 05.01.2024г.Преглед
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖА В ДОМА ПСИХОЛОГ - 08.01.2024г.Преглед
 • Комисията за подбор на персонал по проект „Грижа в дома в община Правец“ обявява допуснатите до събеседване кандидати. Във връзка с изпълнение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, проект BG05SFPR002-2.001-0028- С01“Грижа в дома в община Правец” и заповед № З-624/06.12.2022 г. на Кмета на Община Правец, комисията за подбор на персонала обявява допуснатите до събеседване кандидати съгласно Приложение № 4. - 11.01.2024г.Преглед
 • СПИСЪК НА ЛИЦА, КОИТО СА КАНДИДАТСТВАЛИ ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ПРАВЕЦ” – подредба на кандидатите след провеждане на интервю - 11.01.2024г.Преглед
 • Дентална грижа за най-малките - 23.01.2024г.Преглед
 • Информационна брошура за проект "Надграждане услуги за ранно детско развитие в община Правец" - 28.02.2024г.Преглед
 • Проектът за грижа в дома се удължава с още три месеца - 14.03.2024г.Преглед
 • Социалните услуги в общността - партньорство и активно взаимодействие за преодоляване отпадането на деца от образователната система - 19.04.2024Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?