Категории

Патронажна грижа + Компонент 2

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020г.,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
процедура BG05M9OP001-6.004-“ Патронажна грижа + Компонент 2”,
проект BG05M9OP001-6.004-0112-C01“Патронажна грижа + в община Правец”

 

Проект за патронажна грижа в община Правец удължава срока на изпълнението си

 

На 16.05.2022г. Кмета на община Правец – г-н Румен Гунински сключи допълнително споразумение за удължаване срока на изпълнение на проект, насочен към предоставяне на патронажна грижа за нуждаещи се лица.

Допълнителното споразумение е сключено с Министерство на труда и социалната политика по процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2”. Проектът ще се изпълнява в периода 01.06.2022г. - 01.12.2022г. и е на обща стойност 102 157.19 лева европейското финансиране. Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Общата цел на проекта е: Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?