Категории

Летни занимания за бъдещите първокласници в община Правец по проект ЦСКП-Правец

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
Проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01
„Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец”

Летни занимания за бъдещите първокласници в община Правец – 2022 г.

Стартираха летните занимания по проект „Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец“ за допълнителна педагогическа подкрепа с цел повишаване на училищната готовност на децата и равен шанс в училище. Сформирани са 3 групи в училищата в гр. Правец и селата Джурово и Осиковица с деца, на които им предстои да постъпят в първи клас. Целта е успешен преход от детската градина към училище. Бъдещите ученици ще се адаптират към новата учебна среда, ще свикнат с новата среда и дневния режим на училището, като заниманията се организират в режим, максимално близък до този в училище. Посещавайки лятното училище, децата имат възможност да доразвият придобитите когнитивни и социални умения, да се активират и доразвият езиковите умения, да обогатят творческите си умения чрез игрови, изследователско -откривателски и конструктивни действия.

В дейностите се прилага креативен подход - откривателски игри и игри за възприятие, употреба на придобитите езикови средства в разговор, трениниг на фината моторика: писане на букви, цифри и знаци, възприемане на писането като смислена дейност, творчески и музикални игри, езикови игри, рими, гатанки, групови игри, игри с правила.

Създадена е учебна обстановка, подпомагаща езика /богат набор от учебни задачи, водене на разговори, създаване на поводи за разговори, представяне на многоезичието/.

На всички деца, включени в групите са осигурени необходимите учебни пособия и материали, свързани с пряката работа, закуска и пособия за групови игри. Планирани са дейности свързани с околния свят - излети сред природата, посещения в местните библиотеки, кратка екскурзия. В организираните събития се търси подкрепата на родителите, с цел приобщаването им към училищната институция и образованието на децата.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?