Категории

Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на бъдещите първокласници – 2022 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
Проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01
„Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец”

Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на бъдещите първокласници – 2022 г.

Летните занимания за бъдещите първокласници от община Правец преминават при изключителен интерес. Посещавайки лятното училище,децата имат възможност да доразвият или да съхранят придобитите когнитивни и социални умения преди да постъпят в училище. Адаптирането към новата учебна среда е ключов фактор за успешното започване на първи клас, като децата се запознаха с класните стаи, кабинетите в училище и спортните площадки. Заниманията се комбинират с игри и дейности, обогатяващи познанията им за обкръжаващия свят. Част от тях са насочени към преодоляване на затруднения в изучаването на българския език най-вече за тези деца, при които майчиният език не е български.

Организират се игри и занимания на открито, посещения на библиотека, музей, разходки сред природата. Като важна част от дейността, педагозите заложиха на запознаване с правилата за движение и как да пресичат безопасно улицата. Периодични срещи с родителите и включването им в някои от дейностите са част от механизмите за мотивиране на родителите за образование на децата им.

Предстоят още интересни предизвикателства за малките ученици.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?