Категории

Детска кухня в Правец

Услугата „Детска кухня“ предоставя обедно меню (супа и основно ястие ) за деца от 1 до 3 години, отглеждани в домашна обстановка (Допълнителни разпоредби, § 1 на Наредба № 26/18.11.2008 г. на МЗ за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях).

Как се става клиент на Детска кухня ?

Съгласно Наредба №26/18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, издадена от МЗ, регистрация на желаещите от неорганизиран контингент за получаване на храна от детска кухня се извършва чрез подаване на писмено заявление, придружено от следните документи:
1. Заявление и декларация по образец,
2. Бележка от общопрактикуващия лекар с указания за хранителния режим и за изключване на алергия към храни ;
3. Копие от удостоверението за раждане на детето.

Заявлението можете да получите в Центъра за административно обслужване на община Правец – 1 етаж или да изтеглите от тук: Заявление за записване– образец WORD

Така изброените документи, окомплектовани се подават в Центъра за административно обслужване на община Правец – 1 етаж на община Правец от 02.11.2022 г.

На база предоставените документи се издава абонаментна карта за ползване на услугата срещу задължителна постоянна месечна такса – 5,00 /пет/ лева., която се заплаща в по банкова сметка BG64UBBS88888492874500 , код за вид плащане 448002 или на място. Абонаментната карта се получава в деловодството на общината.

Дневната такса за ползване на детска кухня е в размер на 3,10 лв. Обедното меню включва супа 200 мл., основно ястие 260 мл. и ще се предоставя в купи за еднократна употреба.

Срещу представена абонаментна карта , всеки Четвъртък родителите могат да закупят купони за храна за следващата седмица от касиера в ДГ „Здравец“ гр. Правец.

От Понеделник до Четвъртък, може да закупувате купони за по едно меню, а в Петък - до две менюта. Дневното меню се получава на място в ДГ „Здравец“ от 11.30 ч. до 12.30 ч.

Ползване услугите на детска кухня е регламентирано в чл. 24 от Наредба № 15 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Правец.

Желаещите за ползване на услугата могат да се запознаят с Правилника за устройството и дейността на Детска кухня към ДГ „Здравец“ гр. Правец, който може да изтеглите тук: Правилника за устройството и дейността на Детска кухня

Изготвеното седмично меню ще се поставя на видно място в раздавателния пункт.
При желание за отписване от кухнята преди навършване на 3-годишна възраст е необходимо да се подаде Заявление за отписване – свободен текст.

  • Правилник за дейността на Детска кухняПреглед
  • Заявление за записванеПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?