Категории

ЦСКП Правец оказва подкрепа на бъдещи и млади майки

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
Проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01
„Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец”

 
 

 

 

ЦСКП Правец продължава своята дейност в подкрепа на млади семейства , които се нуждаят от специализирана помощ и консултации за повишаване родителските умения за правилно отглеждане на децата. Дейностите са насочени към бъдещи родители и семейства с деца до 7 г., живеещи и отглеждащи децата си в рискова семейна среда. Провеждат се групови консултации за повишаване знанията им за необходимата подходяща семейна среда за отглеждане на дете.

Изключително полезна за потребителите са консултациите от акушер гинеколог, на които се дискутира значението на здравословния начин на живот за бременните жени, новородените деца и възможностите за провеждане на профилактични прегледи. Гинеколога споделя пред младите и бъдещи майки и техните близки, колко е важно да се води здравословен начин на живот по време на бременност. Бе изтъкната и необходимостта от консултации за хигиената, храненето, контрол на рисковите поведенчески фактори /тютюнопушене, употреба на алкохол и др./ безопасност, здравословно хранене, контрол на теглото и др. От значение е и проследяването на здравословното състояние на жената – боледува ли често, има ли хронични заболявания и какви. Изключително важно е всяка бременност да бъде регулярно проследявана, за да се предотвратят усложнения и да се запази здравето както на майката, така и на бебето. Бременните не трябва да забравят, че при всяка визита на женска консултация, имат възможност да задават своите въпроси към проследяващия акушер-гинеколог, за да споделят своите тревоги, ако имат такива, да потърсят съвет и да получат адекватни отговори. Отбелязано беше, че всяка бременна жена, независимо дали е здравно осигурена, може да избере лекар-специалист по акушерство и гинекология, за профилактичен преглед, който не се заплаща. Профилактичният преглед и определени изследвания се извършват от извънболнични лечебни заведения по акушерство и гинекология и медико-диагностични лаборатории на територията на цялата страна, които имат сключени договори със Здравната каса.

Декември, 2022 г.

 

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?