Категории

Домашните посещения на медицински специалисти в общността като превенция на детските заболявания м.03.2023

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

Проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01
„Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец”

 

    

 

Медицински специалисти от ЦСКП Правец ежеседмично извършват домашни посещения при бебета и малки деца в семейства от затворени общности.


Дейността на акушерката обхваща бъдещи родители и родители с бебета, насочена към подобряване на майчиното и детското здраве, включително чрез гарантиране на достъп до качествени здравни грижи по време на бременността и след родовия период. Основна дейност на акушерката са консултациите в домашните посещения се най- вече при новородените бебета-развитие на бебето, хранене, къпане, хигиена, закаляване. Акушерката проследява развитието на бебето през първите месеци- норми за ръст, тегло, зрение, слух, сън, следи здравословното състояние на майката-родилка, дава насоки кога трябва да посетят лекаря? Младите майки се интересуват кои са необходимите козметични продукти и как да ги използват при ежедневните дейности и ритуали (преобуване, къпане, масаж на бебето), кои са начините за справяне с бебешките колики, колко важна е употребата на витамин Д, нуждите на новороденото и необходимата подходяща семейна среда за отглеждане на бебето и др.


Интервенцията при домашните посещения на медицинската сестра са насочени към наблюдение на здравното, физическо и психическо развитие на бебето и малкото дете и основните грижи за бебето в следните направления: превенция на детските заболявания, консултации за смущения на храненето, обучение в здравословно хранене, консултации по отношение на съня, обучение в масажи, упражнения и стимулации, наблюдение на здравно, физическо здраве. Акцент в консултациите се поставя на особеностите на здравното възпитание в семейна среда и факторите, които влияят върху здравето на детето, на формирането на навици и привички за здравословен начин на живот и опазване на личното здраве.

 

Март 2023 г.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?