Категории

Успешна адаптация на бъдещите първокласници чрез летни занимания в Център за семейно консултиране и подкрепа- Правец

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
Проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01

„Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец” 

 

Успешна адаптация на бъдещите първокласници чрез летни занимания в Център за семейно консултиране и подкрепа- Правец
 
На 31 август приключиха летни занимания за допълнителна педагогическа подкрепа на деца, на които им предстои да постъпят в първи клас. Посещавайки лятното училище, бъдещите първокласници успешни се адаптираха към новите условия на обучение и социални ситуации, запознаха се с новия дневен режим, завързаха нови приятелства.
 
В дейностите педагозите прилагаха креативен подход- откривателски игри и игри за възприятие, трениниг на фината моторика: писане на букви, цифри и знаци, възприемане на писането като смислена дейност, творчески и музикални игри, езикови игри, игри с правила и др.
 
На всички деца, включени в групите бяха осигурени необходимите учебни пособия и материали, свързани с пряката работа, закуска и пособия за групови игри.
 
В организираните събития приобщаването на родителите се оказа важен фактор в подкрепата на детето в новата роля.
 
Много родители изразиха изключително задоволство от организираните занимания, оценявайки резултатите, които децата постигнаха. За тях тази дейност е в голяма полза, тъй като подпомага изключително много адаптацията на децата в новата учебна среда- привикване към системно обучение и новите условия в училище.
 
Ето какво споделиха някои от тях:
“Дъщеря ми ходи с желание на лятната група, въпреки, че е лято. Споделя, че в заниманията и е много интересно, научи се да пише, научи реда в училище, който е различен от детската градина. По-голямото ми дете също посещаваше тези занимания и много бързо и успешно привикна с правилата в училище. „
Надя Парапанова гр. Правец
 
„ Много успешен модел за адаптация на детето в училище, не трябва да спира. Много сме доволни, интересно и полезно е за децата. За всичко сте се погрижили- и за материали, и за храна. Учителите организираха различни игри, посещения в библиотеката, в пожарната. На децата им бе много интересно.
Таня Тодорова-гр. Правец
 
„Изключително доволна съм от дейностите, които се реализират от ЦСКП Правец. Посещавайки лятната група, детето ми се научи да бъде по-сдържано в емоциите си, научи реда в училище, изпълнява задачите, разбра какво е училищен ред. Вярвам, че когато започне учебната година и постъпи в първи клас, ще и бъде по-лесно да се адаптира. Надявам се и в следващите години да се организира такава дейност, тъй като имам по- малко дете.“
Красимира Георгиева гр. Правец
 
„Много съм доволна от заниманията в лятната група. Дъщеря ми нямаше търпение сутрин да тръгнем за училище и казва, че там е много интересно, научи полезни неща.“
София Христова- с. Осиковица
 
„Научихме ръкописни букви, изречения, математика, много ми харесаха игрите в междучасията, намерих нови приятели.“
Йоана -Димитрова- бъдеща първокласничка
 
„Децата се приспособяват към новите условия, изучават обстановката, границите, нормите и т.н. В летните занимания те имат възможност да разширят кръгозора си, да се запознаят с други деца, да се социализират, да придобият нови впечатления и знания. Установихме, че децата, които са посещавали летните занимания, много бързо и успешно се адаптират в клас, когато започнат в първи клас. Изключително полезен модел“
Надежда Христова- педагог лятна група
 
Дейността е по проект „Център за семейно консултиране и подкрепа- Правец“ по ОП РЧР.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?