Категории

В Община Правец се проведе обществено обсъждане на Анализа на потребностите на национално ниво и предложението за Национална карта на социалните услуги

В Община Правец се проведе обществено обсъждане на Анализа на потребностите на национално ниво и предложението за Национална карта на социалните услуги

Днес 31.10.2023г. от 15:00 часа в Зала „Правец“, находяща се на адрес: гр.Правец, пл.„Тодор Живков“ № 6, се проведе обществено обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги и предложение за Националната карта на социалните услуги. Обсъждането е във връзка със задълженията на общините, регламентирани в чл.49, ал.2 от Наредба за планиране на социалните услуги.

В обсъждането участваха ВрИД кмет на Община Правец - Таня Димитрова, членовете на Съвета по въпросите на социални услуги при Общински съвет Правец, директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ Правец, Директори на социални услуги, които се предоставят на територията на общината, служители в социални услуги, служители на общинска администрация, пряко ангажирани с процеса на анализа и планиране на социалните услуги и граждани.

Таня Димитрова - ВрИД кмет на Община Правец, направи преглед на съществуващите социални услуги, преобразуването им според НКСУ и предложението за планиране на общинско ниво според идентифицираните и изведените в Анализа на общината потребности и планираните социални услуги, които ще се предоставят на територията на Общината, както и планирането в Националната карата на социалните услуги за Община Правец. В тази връзка тя сподели, че политиката на общината е да се предоставят социални услуги на всички нуждаещи се според потребностите и нуждите им.

В обсъждането стана ясно, че общината ще приеме така планираните услуги и брой места по определени дейности, а по останалите ще излезе със становище след изтичане на определения срок за постъпване на предложения, мнения и становища по планираните в Националната карата на социалните услуги за Община Правец. Същите продължават да се приемат на email: obshtina@pravets.bg, или подавани в писмен вид в Общинска администрация – Правец, пл. „Тодор Живков“ №6 до 09.11.2023г.

 

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?