Административни услуги


Списък документи

 • Акт за узаконяване по §184, ал7 от ПЗР на ЗУТПреглед
 • Декларация 1 и 2 за търпимостПреглед
 • Заявление за вписване в регистър на техническите паспортиПреглед
 • Заявление за предаване на екзекутиви по чл.175, ал.2 от ЗУТПреглед
 • Искане за издаване на виза за проектиранеПреглед
 • Искане за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект по чл.56, ал.2 от ЗУТПреглед
 • Искане за издаване на разрешение за строеж на оградаПреглед
 • Искане за издаване на разрешение за строеж, вътрешно преуйстройство, за което не се изисква одобрен инвестиционен проектПреглед
 • Искане за издаване на разрешение за строеж, преуйстройство, основен ремонт на сграда и елементи на техническата инфраструктура и съоръженията имПреглед
 • Искане за издаване на удостоверение за търпимост на обекти по §127, ал. 1 отПреглед
 • Искане за одобряване на инвестиционен проектПреглед
 • Искане за одобряване на план за безопастност и здравеПреглед
 • Искане за разглеждане в ОЕСУТ за конструктивно становище за сгради на допълващо застрояване в строежи по чл.147 от ЗУТПреглед
 • Искане за разглеждане в ОЕСУТ и процедиране за ПУП, ПР, ПЗ, РУП и техните изменения по чл.128 от ЗУТПреглед
 • Искане за разглеждане в ОЕСУТ на инвестиционни проекти по чл.142, ал.6 от ЗУТ, съгласувани с инстанциитеПреглед
 • Искане за регистриране на строеж от пета категорияПреглед
 • Искане за регистриране на строеж от четвърта категорияПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?